Profily hráčů bowlingu a center

Zde jsou k dispozici Profily bowlingových hráčů a Profily bowlingových center. V obou případech je řazení abecední. Vzhledem k vysoké návštěvnosti těchto stránek je umístěni profilů sem výhodné pro bowlingová centra a pro prestiž bowlingových hráčů.

V levém sloupci jsou PROFILY BOWLINGOVÝCH HRÁČŮ. Profily byly vytvořeny profesionálním týmem. Zahrnují (mohou zahrnovat) obvykle základní údaje o hráčích, videoprofil hráče, fotografie. Profily hráčů jsou se souhlasem hráčů zde zveřejněny. Hráči, kteří si také přejí mít osobní profesionálně zpracovaný bowlingový videoprofil zveřejněný na našich stránkách, si mohou stáhnout formulář, vyplnit jej a zaslat emailem na team@way4u.cz. Doporučujeme přidat do profilu pár fotek (pokud chcete zveřejnit vlastní fotky - přiložte je do emailu společně s vyplněným formulářem, pokud chcete nové fotky vytvořit od nás, objednejte si je u nás). Videoprofil o délce do 2 minut bude vytvořen na smluveném místě po dohodě s hráčem a následně na těchto stránkách zveřejněn. Vložit je možné max. 5 fotografií v kvalitním provedení o velikosti do 300 kB. Vlastní videa hráčů akceptovat (s ohledem na požadovanou obrazovou a technickou kvalitu videa) nelze.

V pravém sloupci jsou PROFILY BOWLINGOVÝCH CENTER. Profily byly vytvořeny profesionálním týmem. Součástí profilu center jsou také jejich internetové adresy s proklikem na internetové stránky center (pokud centra své internetové stránky mají). Bowlingová centra, která si také přejí mít profesionálně zpracovaný videoprofil zveřejněný na našich stránkách, nechť nás kontaktují team@way4u.cz. Videoprofil o délce cca 2 minuty (nebo podle dohody) bude vytvořen po dohodě s bowlingovým cetrem a následně na těchto stránkách zveřejněn. Vložit je možné max. 8 fotografií v kvalitním provedení o velikosti do 300 kB. Vlastní videa bowlingových center akceptovat (s ohledem na požadovanou obrazovou a technickou kvalitu videa) nelze.

Vytvoření videoprofilu je zpoplatněno smluvními cenami.


Formulář bowlingového profilu hráče stáhněte kliknutím zde.

Profily hráčů

Nedokončená položka

Čepelák Jan
Dyršmíd Roman
Harbáček Petr
Hindrák Jiří
Lébrová Jana
Lorenc Jaroslav
Morávek Jaroslav
Spáčil Jan
Talpa Marek
Včeliš Michal

Profily center

Blansko, Bowling centrum
Brno, Hokna
Český Krumlov, Bowling&Restaurant
Chomutov, Strikeland
Mikulov, Bowling Sport centrum
Most, Benedikt
Nedokončená položka
Nedokončená položka
Olomouc, Bowland
Praha, Bowling&Billiard Dejvice
Praha, Radava
Praha, Sportcentrum Duo
Trnová, Bowling Hall
Třebíč, U Kmotra

(c) 2006 Všechna práva vyhrazena | Way 4U s.r.o.
www.way4u.cz [ login ]
created by Anything Studio