BOWLINGOVÉ TURNAJE

Zde je přehled turnajů pořádaných přímo námi (Way 4U s.r.o.). Pro přihlášení do turnaje, prohlídku propozic turnajů, prohlídku výsledků a fotek ze skončených turnajů klikněte na vybraný turnaj. Turnaje odehrané dříve jsou uloženy v archivu. V tom případě klikněte na Archiv turnajů.

« Zpět na výpis turnajů

Vojkov Open 2018

Vojkov Open 2018
20.12.2018 - 17:00
31.12.2018 - 22:30
Bowling Vojkov (Říčany)
Výsledky:
Turnaj 11 - 20.12.2018, výroční
Turnaj 10 - 22.11.2018
Turnaj 9 - 25.10.2018
Turnaj 8 - 13.09.2018
Turnaj 7 - 30.08.2018
Turnaj 6 - 14.06.2018
Turnaj 5 - 10.05.2018
Turnaj 4 - 12.04.2018
Turnaj 3 - 15.03.2018
Turnaj 2 - 15.02.2018
Turnaj 1 - 17.01.2018
Vojkov Open 2018 - termínový kalendář


Komentář k turnaji:

Vítězové turnaje:

17.01.2018: Michal Dobiáš, v kat. B Andrej Paračka

15.02.2018: Vladimír Merva, v kat. B Marie Konečná

15.03.2018: Ladislav Švec, v kat. B Kristýna Janočková

12.04.2018: Dalibor Polívka, v kat. B Kristýna Janočková

10.05.2018: Petr Ivanciv, v kat. B Jaroslav Běhal

14.06.2018: Kristýna Janočková, v kat. B Robert Mojžíš

30.08.2018: Pavel Javůrek, v kat. B Dagmar Frýdlová

13.09.2018: Petr Sova, v kat. B Petr Miklík

25.10.2018: Petr Ivanciv, v kat. B Marie Konečná

22.11.2018: Jan Fleischmann, v kat. B Lucie Ondrejcová

20.12.2018: Petr Ivanciv, v kat. B Miloslava Suchánková

Celoroční pořadí

1. Petr Sova, 2. místo Pavel Javůrek, 3. místo Kristýna Janočková, v kat. B 1. místo Jaroslav Běhal, 2. místo Anežka Lencová, 3. místo Zorka Machálková.Propozice k turnaji:

1. Název turnaje: Vojkov Open 2018
Turnajová série je určena všem hráčkám a hráčům bez rozdílu výkonnosti. Turnaj se hraje v roce 2018 celkem 11x. Výsledky se načítají do roční tabulky.
2. Zařazení turnaje
Turnajová série je připravena pro jakékoliv hráčky a hráče bowlingu bez omezení. Jde o turnaje kategorie B dle kritérií ČBA.
3. Kde se hraje
Bowlingové centrum: Bowling Vojkov (U Mototechny 114, Trhovec-Vojkov), internetové stránky centra: www.bowlingvojkov.cz. K dispozici 8 profidrah Brunswick.
4. Kdy se hraje
Hracími dny jsou čtvrtky, pokud není mimořádně stanoveno jinak. Plánované termíny: 17.01. (= mimořádně středa), 15.02., 15.03., 12.04., 10.05., 14.06., 30.08., 13.09., 11.10., 15.11. a 20.12.2018.
5. Jak se zaregistrovat do turnaje
Registrace do turnaje je možná několika způsoby. Přes turnajové internetové stránky  www.way4u.cz v sekci Bowlingové turnaje, kde jsou k dispozici Propozice, výsledky jednotlivých dní i roční žebříček, komentáře, fotky, nebo přímé přihlášení na Obsazovací listinu (www.obsazovacky.cz). Případně je možné se přihlásit emailem na team@way4u.cz s uvedením jména, příjmení, kontaktu a požadovaného dne a hodiny hry, případně i SMS zprávou se stejnými údaji (kontaktní telefon – viz dole). Pokud se někdo již přihlášený chce z turnaje odhlásit, lze to emailem, SMS nebo telefonicky. Odhlášení z turnaje v osazovačce zajistíme my.
6. Startovné
Typické startovné: 400 Kč. Děti do 15ti let 200 Kč. V rundě od 17 hod (bude-li otevřena) zlevněné startovné 300 Kč. Z každého prvního startu hráče jde 20 Kč do Bankomatu, jehož obsah se losuje po kvalifikacích mezi nejnižší a nejvyšším náhozem kvalifikačních rund. Obsah bankomatu připadne hráči, jenž v kvalifikaci zahrál přesně vylosované číslo bankomatem. Pokud stejného čísla dosáhlo více hráčů, obsah bankomatu se rovnoměrně dělí mezi všechny. Pokud vylosované číslo nikdo nemá, převádí se obsah bankomatu do příštího turnaje.
7. Příprava drah
Dráhy budou mazány místní mazačkou Brunswick Autority 22 před každou lichou sadou her. Olej je používán lehký a středně těžký (v závislosti na mazacím modelu). Mazací modely se budou v jednotlivých hracích dnech lišit, zveřejněny budou vždy cca týden před dnem konání turnaje. Veškeré grafy mazacích modelů jsou k dispozici v centru.
8. Časový harmonogram herních dnů
mazání drah
17:00 kvalifikační runda se zlevněným startovným 300 Kč (1 hráč na dráze)
18:00 kvalifikační runda (2 hráči na dráze)
mazání drah
19:30 kvalifikační runda (2 hráči na dráze)
21:10 čtvrtfinále
21:40 semifinále
22:00 finále
22:30 konec, vyhlášení výsledků
Poznámka: v případě vyššího zájmu hráčů mohou být přidány další kvalifikační rundy.
9. Herní systém turnaje a harmonogram
Kvalifikace se hraje na stejné dráze, čtvrtfinále, semifinále a finále amerikou na páru drah.
Kvalifikace: dráhy pro kvalifikaci si hráči vybírají. Kvalifikace se hrají po 1 nebo 2 hráčích na stejné dráze. Trénink 5 minut. Každý hráč odehraje v kvalifikaci 4 hry. Ke hrám jsou připočítávány pomocné hendykepy ženám, dětem do 15ti let věku a seniorům 65+ let (tj. od ročníku 1953). Dále se započítávají výkonnostní hendikepy, a to ve všech hrách od kvalifikací až po finále.
Do čtvrtfinále postupuje 20 nejlepších hráčů. Pokud se turnaje zúčastní 20 a méně hráčů, postupuje do semifinále 16 nejlepších hráčů.
Čtvrtfinále: se hraje v 5ti hráčích na páru drah amerikou na předem určených drahách podle umístění po kvalifikaci. Trénink 5 minut. Odehraje se 1 hra a z každého páru drah vypadne 1 hráč s nejnižším součtem odehrané 1 hry + hendykep + průměr z kvalifikace.
Pokud se turnaje zúčastní 20 a méně hráčů, hraje se ve 4 na páru drah, systém postupu dále je stejný.
Semifinále: se hraje ve 4 hráčích na páru drah amerikou na stejných drahách jako čtvrtfinále. Bez tréninku. Odehraje se 1 hra a z každého páru drah vypadne 1 hráč s nejnižším součtem odehrané 1 hry + hendykep + součet po čtvrtfinále.
Pokud se turnaje zúčastní 20 a méně hráčů, semifinále se nehraje.
Finále: se hraje ve 3 hráčích na páru drah amerikou na stejných drahách jako čtvrtfinále a semifinále. Bez tréninku. Odehraje se 1 hra, která se přičte k součtu po semifinále + hendykepy. Celkový součet hendykep + průměr z kvalifikace + čtvrtfinále + semifinále + finále určí konečné pořadí turnaje.
10. Opakované starty (re-entry)
Opakované kvalifikační starty jsou možné v případě, že bude volné místo (nové přihlášky mají vždy přednost před opakovanými starty). V případě opakovaného startu se započítává lepší dosažený výsledek. Startovné v případě opakovaných startů je jednotné pro všechny turnajové dny a hráče: 300 Kč.
11. Hendykepy pro hráče
Hendykepy jsou hráčům přiznávány podle těchto kritérií:
a/ Ženy = +7 bodů na hru, junioři do 15ti let = +15 bodů na hru, senioři nad 60 roků = 4 body na hru. Rozhodný je rok narození.
b/ Výkonnostní hendykepy (posuzováno podle turnajového, sportovního žebříčku ČBA, příp. dalších oficiálních žebříčků): hráči s průměrem 200 a více: -5 bodů, 180 až 199: 0 bodů, 165 až 179: 5 bodů, 150 až 164: 9 bodů, pod 150: 12 bodů, hráči neuvedení v žebříčcích: 15 bodů.
Oba typy hendykepů se sčítají.
12. Bodování hráčů
V jednotlivých turnajových dnech hráči získají za své celkové umístění tyto body, které se započítávají do celoroční tabulky (celkem se z 11ti turnajů započítává 8 s nejvyšším bodovým ziskem).
1. místo: 50 bodů, 2. místo: 45 bodů, 3. místo: 42 bodů a všechna další umístění vždy o 1 bod méně. Kromě bodů za umístění jsou započítávány prémiové body za vysoké jednotlivé hry v průběhu celého hracího dne takto: 220 až 240 = + 1 bod, 241 až 270 = 2 body, 271 a více = 3 body 300 = 5 bodů. Náhozy se v tomto případě počítají bez jakýchkoliv hendikepů, tedy čistý výsledek hry.
13. O co se hraje
Ceny jsou rozděleny jednak za jednotlivé turnajové dny a za celoroční pořadí v roční soutěži.
a/ jednotlivé herní dny:
1. až 3. místo pohár a věcná cena, nejlepší žena, nejlepší junior věcná cena, nejvyšší nához: věcná cena. Vítěz má start na nejbližším příštím turnaji zdarma.
Hráči kategorie B (hráči s herním hendikepem 9 a více bodů na hru): 1. až 3. místo pohár a věcná cena.
b/ pořadí v Roční tabulce po posledním turnajovém dni:
1. až 5. místo věcná cena, nejlepší žena a nejlepší junior do 15ti let (nejsou-li mezi oceněnými) věcná cena, nejvyšší nához série muž, žena, junior věcná cena.
1. až 3. místo hráčů kategorie B věcná cena, nejlepší žena a nejlepší junior do 15ti let (nejsou-li mezi oceněnými) věcná cena, nejvyšší nához série muž, žena, junior věcná  cena.
14. Započítávání výsledků turnaje, výsledkový info servis
Výsledky turnaje se započítávají do průměrových žebříčků ČBA a do žebříčku FIRO Tour. Výsledky budou dostupné na domovských stránkách tohoto turnaje www.way4u.cz v sekci Bowlingové turnaje. Komentář s kompletními výsledky bude rovněž vložen na tyto stránky, včetně všech fotografií a rovněž na bowlingový web www.czechbowling.cz (stránky ČBA)
15. Ostatní
Právní doložka: veškerá autorská práva k turnaji jsou vyhrazena pořadateli, k pořizování videozáznamů vydává písemný souhlas organizátor turnaje.
16. Organizátor, kontakty
Turnaj Vojkov Open organizuje Milan Soušek, tel. 604243977, email: milan.sousek@way4u.cz
Organizátor si vyhrazuje právo na možnost operativních změn těchto Propozic.

Srdečně zveme všechny hráče, hráčky a hráčata bez rozdílu věku, výkonnosti, či zájmů...


(c) 2006 Všechna práva vyhrazena | Way 4U s.r.o.
www.way4u.cz [ login ]
created by Anything Studio